X
Danh mục

Các gói cước 4G

SPEED79

Giá cước: 79.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DK1 S79 gửi 1544

SPEED199

Giá cước: 199.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DK1 S199 gửi 1544

SPEED299

Giá cước: 299.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 10 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DK1 S299 gửi 1544

Các gói cước 3G

MAX Vinaphone

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DK1 MAX gửi 1544

MAXS sinh viên

Giá cước: 50.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DK1 MAX gửi 1544

MAX100 Vinaphone

Giá cước: 100.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DK1 MAX1 gửi 1544

MAX200 Vinaphone

Giá cước: 200.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DK1 MAX2 gửi 1544

MAX300 Vinaphone

Giá cước: 300.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DK1 MAX3 gửi 1544

BIG70 Vinaphone

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2,4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DK1 BIG70 gửi 1544

BIG120 Vinaphone

Giá cước: 120.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 6GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DK1 BIG120 gửi 1544

BIG200 Vinaphone

Giá cước: 200.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 11GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DK1 BIG200 gửi 1544

BIG300 Vinaphone

Giá cước: 300.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 18GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DK1 BIG300 gửi 1544
Đăng ký ngay