X
Danh mục

Các gói khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone mới nhất 2022

Bước sang năm mới 2022 nhà mạng Mobifone vừa đưa ra các gói khuyến mãi gọi nội mạng như K2, T29, Y5, …với các mức khuyến mãi số phút gọi nội mạng Mobifone miễn phí lần lượt là 25 phút, 38 phút và 68 phút… cùng nhiều gói cước hấp dẫn hơn thế nữa.

khuyen-mai-goi-noi-mang-mobifone

Các gói khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone cập nhật 2022:

Hiện nay nhà mạng Mobifone đang cung cấp nhiều gói khuyến mãi nội mạng theo chu kỳ khác nhau bao gồm chu kỳ ngày, chu kỳ theo tháng và chu kỳ 03 tháng.

1/ Các gói khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone theo ngày:

Mã Gói Cú pháp đăng ký Ưu đãi  Cước phí/VNĐ Chu kỳ
K2 K2 gửi 999 Miễn phí 25 phút gọi thoại nội mạng. 2.000 24h
K3 K3 gửi 999 – Miễn phí 30 phút thoại nội mạng.
– Miễn phí 30 SMS nội mạng.
3.000 24h
K5 K5 gửi 999 – Miễn phí 50 phút thoại nội mạng.– 500MB data 3G Mobifone 5.000 24h
H5 H5 gửi 999 – Miễn phí gọi nội mạng. 5.000 24h
T29 T29 gửi 999 – Miễn phí 38 phút thoại nội mạng. 2.900 24h
U5 U5 gửi 999 – Miễn phí 10 phút đầu tiên gọi nội mạng 5.000 24h
Y5 Y5 gửi 999 – Miễn phí 68 phút thoại nội mạng 5.000 24h
Y10 Y10  gửi 999 – Miễn phí 68 phút thoại nội mạng
– Gọi nội mạng từ phút 69 trở đi tính: 500đ/phút.
10.000
 F101 F101 gửi 999 – Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10 gọi nội mạng từ 20h thứ 7 đến 8h chủ nhật. Miễn phí 24h

2/ Đăng ký các gói khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone theo tháng:

Mã Gói Cú pháp đăng ký  Ưu đãi Cước phí/VNĐ
CBHT  CBHT gửi 999 – Miễn phí 10p đầu tiên gọi nội mạng, tối đa 1.000 phút.

– Miễn phí 10 tin nhắn nội mạng/1 ngày

– 6 tháng đầu: miễn phí
– Từ tháng thứ 7: 20.000/30 ngày
TH10  TH10 gửi 999 – Miễn phí 100 phút gọi thoại nội mạng
– Miễn phí 50 SMS tin nhắn nội mạng
10.000/30 ngày
GD10  GD10 gửi 999 – Miễn phí 100p thoại nội mạng
– Miễn phí 100 SMS nội mạng
– Nghe (Y) giây thoại liên mạng được cộng (Y) giây thoại trong nước
– Miễn phí dịch vụ mBaby
10.000/30 ngày
T30  T30 gửi 999 – Miễn phí 380 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 38 SMS tin nhắn nội mạng
– Miễn phí 150MB data 3G Mobifone
30.000/30 ngày
SV30  SV30 gửi 999 – Miễn phí 300 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 30p thoại trong nước
– Miễn phí 30 SMS trong nước
– Miễn phí 300MB data 3G Mobifone
– Miễn phí 1 gói FB30 Mobifone
30.000/30 ngày
SV50  SV50 gửi 999 – Miễn phí 500 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 50 phút thoại trong nước
– Miễn phí 50 SMS trong nước
– Miễn phí 600MB data 3G Mobifone
– Miễn phí Miễn phí 1 gói FB30 Mobifone
50.000/30 ngày
BLA  BLA gửi 999 – Miễn phí 300 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 20 phút thoại trong nước
– Miễn phí 20 SMS trong nước
– Miễn phí 300MB data 3G Mobifone
35.000/30 ngày
BL365   BL365 gửi 999 – Miễn phí 500 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 30 phút thoại trong nước
– Miễn phí 30 SMS trong nước
– Miễn phí 600MB data 3G Mobifone
50.000/30 ngày
BLG  BLG gửi 999 – Miễn phí 1000 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 50p thoại trong nước
– Miễn phí 50 SMS trong nước
– Miễn phí 1.5GB data 3G Mobifone
100.000/30 ngày
BIG  BIG gửi 999 – Miễn phí 10 phút đầu tiên gọi nội mạng, tối đa 1.000 phút
– Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng
– Miễn phí 1GB data 3G Mobifone
50.000/30 ngày
T59  T59 gửi 999 – Miễn phí 1.000 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 30 phút thoại liên mạng
– Miễn phí 60 SMS tin nhắn trong nước
59.000/30 ngày
T100  T100 gửi 999 – Miễn phí 500 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 30 phút thoại trong nước
– Miễn phí 30 SMS tin nhắn trong nước
– Miễn phí 600MB data 3G Mobifone
100.000/30 ngày
CM100  CM100 gửi 999 – Miễn phí 700 phút thoại nội mạng, Vinaphone, cố định VNPT toàn quốc. 100.000/30 ngày
C50 C50 gửi 999 – Miễn phí 100 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 100 SMS tin nhắn nội mạng
– Miễn phí 1GB data 3G Mobifone
50.000/30 ngày
C100A  C100A gửi 999 – Miễn phí 200 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 200 SMS tin nhắn nội mạng
– Miễn phí 2GB data 3G Mobifone
100.000/30 ngày
C100B  C100B gửi 999 – Miễn phí 100 phút thoại nội mạng
– Miễn phí 100 SMS tin nhắn nội mạng
– Miễn phí 4GB data 3G Mobifone
100.000/30 ngày
MPNT  MPNT gửi 999 – Miễn phí gọi dưới 5 phút gọi nội mạng đến 2 số thuê bao. Tối đa 500 phút/ 30 ngày Miễn phí
C120  DKV C120 gửi 9084 Miễn phí gọi nội mạng <20p + 50p gọi ngoại mạng + 6GB data/ngày => 180GB data/tháng  120.000/30 ngày
C120N  DKV C120N gửi 9084  Miễn phí gọi nội mạng <20p + 50p gọi ngoại mạng + 6GB data/ngày => 180GB data/tháng  120.000/30 ngày
C200  DKV C200 gửi 9084 Miễn phí gọi nội mạng <20p + 50p gọi ngoại mạng.- 6GB data/ngày => 180GB data/tháng  2 chu kỳ đầu: 90.000đ

chu kỳ thứ 3 trở đi: 200.000đ

CB3  DK CB3 gửi 9084  300 phút nội mạng + 30 phút liên mạng+ 3.45GB data 30.000đ/30 ngày
CB5  DK CB5 gửi 9084 500 phút gọi nội mạng + 50 phút liên mạng + 7.5GB data 50.000đ/30 ngày
8E DK 8E gửi 999 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng 10 phút, tối đa 1500 phút + 50SMS nội mạng 40.000đ/30 ngày
8P DK 8P gửi 999 Miễn phí các cuộc gọi nội mạng 10 phút, tối đa 1500 phút + 50SMS + miễn phí 2GB data 80.000đ/30 ngày
K90 DKV K90 gửi 9084  Miễn phí 10 phút đầu khi gọi nội mạng + 90 phút liên mạng 90.000đ/30 ngày
K10S K10S gửi 789 Miễn phí 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng + 1GB data 10.000đ/30 ngày
K9 K9 gửi 999 Miễn phí 90 phút nội mạng 90.000đ/30 ngày
CK30 CK30 gửi 999 300 phút thoại nội mạng 30.000đ/30 ngày
CK50 CK50 gửi 999 500 phút thoại nội mạng 50.000đ/30 ngày
CK70 CK70 gửi 999 700 phút thoại nội mạng 70.000đ/30 ngày
CK100 CK100 gửi 999 1000 phút thoại nội mạng 100.000đ/30 ngày
C90 DKV C90 gửi 999 60GB data + miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút +50 phút ngoại mạng 90.000đ/30 ngày
C190 DKV C190 gửi 999 120GB data + miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút +100 phút ngoại mạng 190.000đ/30 ngày
C290 DKV C290 gửi 999 120GB data + miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút +200 phút ngoại mạng 290.000đ/30 ngày
C390 DKV C390 gửi 999 120GB data + miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút +300 phút ngoại mạng 390.000đ/30 ngày
C490 DKV C490 gửi 999 120GB data + miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút +400 phút ngoại mạng 490.000đ/30 ngày
K50 DK K50 gửi 999 Miễn phí 75 phút ngoại mạng 50.000đ/30 ngày
K100 DK K100 gửi 999 Miễn phí 150 phút ngoại mạng 1000.000đ/30 ngày
K150 DK K150 gửi 999

Miễn phí 150 phút liên mạng + 1GB data

150.000đ/30 ngày
K250 DK K250 gửi 999

Miễn phí 250 phút liên mạng + 4GB data

250.000đ/30 ngày
K350 DK K350 gửi 999

Miễn phí 350 phút liên mạng + 4GB data

350.000đ/30 ngày
K450 DK K450 gửi 999

Miễn phí 700 phút liên mạng + 5GB data

450.000đ/30 ngày
K550 DK K550 gửi 999

Miễn phí 850 phút liên mạng + 6GB data

550.000đ/30 ngày
K750 DK K750 gửi 999

Miễn phí 1200 phút liên mạng+ 7GB data

750.000đ/30 ngày
K950 DK K950 gửi 999

Miễn phí 1600 phút liên mạng + 8GB data

950.000đ/30 ngày

3/ Các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone chu kỳ dài ngày:

Tên gói Cú pháp đăng ký Ưu đãi mỗi tháng Cước phí 
Phút gọi thoại nội mạng Tin nhắn  Data 3G
3T50 3T50 gửi 999 – Miễn phí 500 phút nội mạng.– 30 phút thoại trong nước. 30 tin nhắn 130.000đ/ 90 ngày
3T100 3T100 gửi 999 – Miễn phí 500 phút thoại nội mạng.– 30 phút thoại trong nước. 30 tin nhắn 600 MB 250.000đ/ 90 ngày
C250A C250A gửi 999 – Miễn phí 200 phút thoại nội mạng 200 tin nhắn 2 GB 250.000đ/ 90 ngày
C250B C250B gửi 999 – Miễn phí 100 phút thoại nội mạng 100 tin nhắn 4 GB 250.000đ/ 90 ngày
2T79 DK 2T79 0782600638 gửi 909 790 phút gọi nội mạng + 19 phút gọi ngoại mạng không có 1580 MB 124.000đ/60 ngày
379 DK 379 0782600638 gửi 909 790 phút gọi nội mạng + 79 phút liên mạng  790MB data 237.000đ/90 ngày
679 DK 679 0782600638 gửi 909 474.000đ/ 180 ngày

4/. Các gói cước khuyến mãi nội mạng cho sim trả sau: 

Tên gói  Ưu đãi Cước gói/ chu kỳ gói 

Khách hàng Cá nhân

KN49 Tặng 700 phút gọi nội mạng MobiFone, gọi ngoại mạng VNPT và cố định trên toàn quốc. 49.000đ/30 ngày
KN69 Tặng 700 phút gọi nội mạng MobiFone và cố định VNPT trên toàn quốc + miễn phí gọi nội mạng 10 phút đầu tiên đến các thuê bao MobiFone và Vinaphone/VNPT ( Tối đa 1.500 phút/tháng) (69.000đ/30 ngày)
KN101 Tặng 300 phút gọi nội mạng và liên mạng trong nước + 2 gói MIU MobiFone trong 2 chu kỳ đầu tiên. 101.000đ/30 ngày

Khách hàng Doanh Nghiệp

DN80 Miễn phí gọi nội mạng 10 phút đầu tiên trên mỗi cuộc gọi đến các thuê bao MobiFone và Vinaphone/VNPT ( Tối đa 1.500 phút/tháng) + miễn phí gói MIU sử dụng trong 1 chu kỳ (600MB trọn gói) 129.000đ/30 ngày
DN180 Miễn phí gọi nội mạng 10 phút đầu tiên trên mỗi cuộc gọi đến các thuê bao MobiFone và Vinaphone/VNPT ( Tối đa 1.500 phút/tháng) + miễn phí gói MIU sử dụng trong 1 chù kỳ (600MB trọn gói) (229.000đ/30 ngày)
DN45 Miễn phí gọi nội mạng 10 phút đầu tiên đến các thuê bao MobiFone và Vinaphone/VNPT ( Tối đa 1.500 phút/tháng) 94.000đ/30 ngày)
DN145 Miễn phí gọi nội mạng 10 phút đầu tiên đến các thuê bao MobiFone và Vinaphone/VNPT ( Tối đa 1.500 phút/tháng) (194.000đ/30 ngày)
GM9000 Miễn phí gọi thoại nội mạng và ngoại mạng đến tất cả các thuê bao trong nước không giới hạn thời lượng trên mỗi cuộc gọi (Tối đa 300 phút/tháng) + miễn phí gói MIU sử dụng trong 2 chu kỳ (600MB trọn gói) (150.000đ/30 ngày)
GM BTB 500 phút thoại trong nước (không phân biệt nội mạng liên mạng) + 100 SMS nội mạng + gói MIU trong 1 chu kỳ (600MB trọn gói) (200.000đ/30 ngày)

Thao thác sử dụng các gói khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone:

– Để biết có thuộc đối tượng đăng ký các gói trên hay không soạn: KT DSKM gửi 999 (200đ/sms)

– Để hủy gói soạn: Huy  Ten_goi_cuoc   gửi 999 (200đ/sms)

+ Ví dụ muốn hủy T29 bạn soạn: HUY  T29 gửi 999.

– Kiểm tra gói đang sử dụng và dung lượng còn lại soạn: KT KM  gửi 999 (200đ/sms)

Lưu ý với các thuê bao:

– Các gói khuyến mãi nội mạng trên chỉ áp dụng cho những thuê bao nằm trong danh sách ưu đãi, nên thuê bao nào không thuộc danh sách thì không được đăng ký.

– Sau khi đăng ký gói cước thoại của Mobifone, bạn đợt 02 phút rồi mới thực hiện cuộc gọi để được tính phút gọi ưu đãi trong gói mà thuê bao vừa đăng ký nhé.

Ngoài các gói khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone trên, quý khách hàng có thể xem thêm nhiều thông tin mới như cách cài 3G Mobifone bằng tin nhắn hay cách cài nhạc chờ Mobifone thông qua website dangky4g5g.com nhé!

>> Tham khảo: Cách đăng ký 3G Mobifone nhanh, miễn phí sms

Cho Sao
Thông tin
Tác giả
Customer Care
Ngày đăng bài
Tiêu đề
Các gói khuyến mãi gọi nội mạng Mobifone mới nhất 2022
Đánh giá
5

Dịch vụ Mobifone

Dịch vụ 4G 5G