X
Danh mục

Các gói cước 4G

HD70

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2,4 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DKV HD70 gửi 9084

HD90

Giá cước: 90.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DKV HD90 gửi 9084

HD120

Giá cước: 120.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DKV HD120 gửi 9084

HD200

Giá cước: 200.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 11 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
Soạn: DKV HD200 gửi 9084

HDY

Giá cước: 150.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 4 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV HDY gửi 9084

HDFIM

Giá cước: 120.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV HDFIM gửi 9084

Các gói cước 3G

MIU Mobifone

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV MIU gửi 9084

M25 Mobifone

Giá cước: 25.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 150 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5₫/kb
Soạn: DKV M25 gửi 9084

M70 Mobifone

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1,6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV M70 gửi 9084

M90 Mobifone

Giá cước: 90.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2,1GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV M90 gửi 9084

M120 Mobifone

Giá cước: 120.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV M120 gửi 9084

M200 Mobifone

Giá cước: 200.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 5,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV M200 gửi 9084

MIU90 Mobifone

Giá cước: 90.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV MIU90 gửi 9084

BMIU Mobifone

Giá cước: 200.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV BMIU gửi 9084

3MIU Mobifone

Giá cước: 210.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 3 tháng
 • Data tốc độ cao: 780 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DKV 3MIU gửi 9084
Đăng ký ngay