X
Danh mục

Các gói cước 3G

D1 Vietnamobile

Giá cước: 5.000₫
  • Thời gian hiệu lực: 1 ngày
  • Data tốc độ cao: 120 MB
  • Cước vượt lưu lượng: 5₫/kb
Soạn: DK D1 gửi 345

N10 Vietnamobile

Giá cước: 10.000₫
  • Thời gian hiệu lực: 7 ngày
  • Data tốc độ cao: 0
  • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
Soạn: DK N10 gửi 345

D10 Vietnamobile

Giá cước: 10.000₫
  • Thời gian hiệu lực: 10 ngày
  • Data tốc độ cao: 120 MB
  • Cước vượt lưu lượng: 5₫/kb
Soạn: DK D10 gửi 345
Đăng ký ngay