X
Danh mục

Các gói cước 4G

4G40

Giá cước: 40.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
4G40 0987912184 gửi 9123

4G70

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
4G70 0987912184 gửi 9123

4G90

Giá cước: 90.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
4G90 0987912184 gửi 9123

Các gói cước 3G

MIMAX Viettel

Giá cước: 70.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
MIMAX 0987912184 gửi 9123

MIMAX90 Viettel

Giá cước: 90.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
MIMAX90 0987912184 gửi 9123

DMAX Viettel

Giá cước: 120.000₫
 • Thời gian hiệu lực: 30 ngày
 • Data tốc độ cao: 1,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
DMAX 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay