X
Danh mục

Đăng ký 100 phút ngoại mạng Viettel

Gói V79N Viettel với ưu đãi gọi lên đến 600 phút

Đăng ký gói V79N Viettel với ưu đãi gọi lên đến 600 phút

By Nguyễn Đức TV 07/10/2016

Hiện nay, nhu cầu liên lạc qua điện thoại đã trở nên thường xuyên và phổ biến do người dùng có quá nhiều mục đích và đối tượng cần hướng …