X
Danh mục

Gói Data mặt định Viettel

MIMAX0 là gì? Sử dụng gói như thế nào

Gói Mimax0 Viettel là gì? Sử dụng gói Mimax0 như thế nào?

By Thanh Thanh 24/10/2019

Trong quá trình sử dụng mạng các gói 3G hoặc 4G mạng Viettel, rất nhiều thuê bao gặp phải trường gói data của mình đều bị chuyển về gói Mimax0 …